ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των ασθενών μας!

Στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας του Αδάμ Μπούτζουκα στα Χανιά αντιμετωπίζεται, επιτυχώς, ένα μεγάλο εύρος παθήσεων με τα πιο σύγχρονα μέσα θεραπείας.